Home Music Video Orun O Gbeke by Teledalase

Orun O Gbeke by Teledalase

0

Check out this amazing and beautiful heavily melody tagged Orun O Gbeke by the Nigerian singer and songwriter Teledalase.
STREAM HERE ON YOUTUBE CHANNEL

LYRICS

Orun o gbeke e yin
Orun o gbeke yin
Aye sha ni ro mo
Aye sha ni ‘ro mo
Mo shoore fun e
O fiibi san fun mi
Ranti pe Oluwa nbe
Le she’bo le shogun
Baa se waye paari n lan ri
Bo wu o o ko seere
Bo wu o o ko’mo seere o
Ranti wipe o o o
Oorun o o gbeke yin
Oorun o gbeke yin
Me baayee ni’ro mo o
Oorun o gbeke yin
Me baayee ni’ro mo o
Oorun o gbeke yin
Me baayee ni’ro mo o

Oohun te’e mi
Le o pada po
Leese o gbejii
Oorun o gbeke yin
N n n n n
Aye e ni’ro mo
Enu tefi so pade gun
Oun na leso pe ade o o gun mo
Eniyan sho’ro o o
Eniyan buuru

Adeje sinu tuto funfun jaade
Eruu araye n baa niyan
Eruu araye n baa niyan
Amoo mo mo nkan daaju
Oorun o gbeke yin
Me baayee ni’ro mo o
Oorun o gbeke yin
Me baayee ni’ro mo o
Oorun o gbeke yin
Me baayee ni’ro mo o
Oohun te’e mi
Le o pada po
Leese o gbejii
Oorun o gbeke yin
Oorun o gbeke yin
Me baayee ni’ro mo
Oorun o gbeke yin
Me baayee ni’ro mo o
Oorun o gbeke yin
Oohun te’emi
Le o pada po
Leese o gbejii

Saanu fun mi o o o
Ma a je kan borii mi
Aye fe ko mi loro o
Amo mo duro d’Oluwa
Aye o ni borii mi
Esu o ni borii mi
Gba mi o o o
Gba mi o o o
Gba mi lowo aye Eledua
Gbeja mi jaa o
Gbeja mi jaa o
Onibu ore, onibu ore
Daabo bo mi
Daabo bo mi


Join our WhatsApp GROUP or TELEGRAM CHANNEL for instant updates

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here