Home Music Video Kerubu Eyo Serafu Eyo Mp3 Download & Lyrics

Kerubu Eyo Serafu Eyo Mp3 Download & Lyrics

0

Advert Download Button

1. IPILE TI JESU Fl LE‘LE L’EYI
Ti Baba Aladura nto,
K’eda mase ro pe
O ye kuro nibe, O duro le Krist‘ apata.
Egbe: Kerubu E yo, Serafu Eyo,
A fi pile lele lori otito – 2ce

2. Bi ara nsan egbagbeje ohun
Omo Jesu yio duro ti
K’enia ma kegan oko Noa
Oko refo omo Jesu la.
Egbe: Kerubu E yo…

3. A rojo mo Stephen , a ro ‘jo mo Peter
A rojo mo jesu Oluwa
A rojo mo Mose Orimolade
K’eda k‘o kiyes’ara.
Egbe: Kerubu E yo…

4. Baba Aladura dide damure
Lati pade awon Kerubu
Olorun ti yin ise Re lat‘ oke wa,
Ade iye yio je tire.
Egbe: Kerubu E yo…

5. B’aiye mbu Mose,
Awon Angeli nfe
Olorun Abraham nfe
Awon Ogun Orun si ngbadura re,
Olorun Metalokan.
Egbe: Kerubu E yo, Serafu Eyo,
A fi pile lele lori otito
Amin
fi pile lele lori otito. Amin

DOWNLOAD MP3


Join our WhatsApp GROUP or TELEGRAM CHANNEL for instant updates

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here