Music Video

Celestial Praise Songs Mixtape

Celestial Praise Songs Mixtape
Celestial Praise Songs Mixtape

This a beautiful and powerful mixtapes of Songs and sounds of Celestial Church mp3.
TRACKS

 1. Jehovah Jesu Kristi
 2. Mimo ni Imole
 3. O Kristi Oba mi
 4. Ojo Agbara
 5. Jerih Moh Yahmah
 6. Ire Tunde
 7. Ojo Emi mimo yio ro
 8. Bi Gbogbo Aiye D ite Mo WA
 9. Ka sowo po pelu ife mimo
 10. Baba Ka mi mo won
 11. Mo Gba oGbo
 12. Awa ni’jo mimo
 13. Ejeka Fope Fun Baba
 14. Olorun Oba imole
 15. Enyin Ogun mimo T’orun
 16. Emi Ba Legberun Ahon
 17. Oye Wa Ka Fope F’Oluwa
 18. Ewa mi, Ewa mi
 19. Emi Mimo Olutunu Celestial Church of
 20. Christ
 21. Maleka Meje T’orun Sokale Wa’
 22. Awon Angeli nyo l’odo Baba
 23. Aiye ti wo segbe kan
 24. Jesu Duro Ni ‘waju mi
 25. My Heart Leaps for Joy
 26. ORIN OPE


DOWNLOAD MP3


Join our WhatsApp GROUP or TELEGRAM CHANNEL for instant updates

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please turnoff your browser's Ad Blocker