Music

Olorun Ko Dabi Eniyan by Goke

Olorun Ko Dabi Eniyan by Goke
Olorun Ko Dabi Eniyan by Goke

Goke Bajowa is a Nigerian gospel artiste,a
trumpeter,composer,writer and music director.

His genre of music spans across contemporary hi-life, contemporary folks and a fusion of other kinds
of African music. Prince Goke Bajowa has drawn inspirations from d works of Uncles Jimi Solanke, Sister Tope Alabi, Uncle Tunji Oyelana, Akeeb Kareem, Dr.Victor Olaiya, Kenny Kore, Sola Allyson etc. He has also shared the same
platform for performance with a good number of the earlier mentioned. His versatility and creativity is well applauded both beyond and within the shores of Nigeria. Having three albums and several singles to his name, including the hits like Arirarira, Iwo ko lo da mi, E se gan ni, Hello, Grateful heart, Not afraid etc.


LYRICS
Beat
Olorun kodabi eniyan,
Eniyan aronipin eeyan iba dabi olorun
Won iba pe kojo maro, won iba saye bosefe
Won yi ba dori aye kodo
Won yii ba safefe dowo
Won yii ba pe Noah ooo
Agbara iba pawon bi oti
Won yii ba koju ija solorun
Eniyan aronipin ema ku iya Eku oshi.
Eleda kin gbagbe eniyan,
Eero rere loni siwa oo eniyan nfi rae we olorun ajera ee niya oo,
Erupe lasan sha laje,
Iru olorun niko si oo,
Aye nreti eleya oo nibo lero toluwa si oo,
Ojo tosu dedede
Aoma mo bi toma rosi oo
Eniyan rora se olorun nbe loke asoro maye ooo ee.

Iwo ko loda mi
Iwo ko lobi mi
Iwo ko lowo mi dagba aronipin oo Ku iya ee
Eyin ko lolorun,eyin ko loluwa
Esi soro mi eledumare asoro maye oo
Iwo ko loda mi
Iwo ko lobi mi
Iwo ko wo mi dagba aronipin oo ku oshi
Solo 1
Dafidi lojo won ni oun goliat mi o le gbagbe
Goliat aronipin ope dafidi nija ooo
Oni iwo omo kekere ahh,iwo lofe bami ja oo
Maba ye ee je raurau, moma fae ya perepere,
Mabu e je tan yanyan, ma fimu ee fon fere ooo
Mapa ee tan raurau ahh,mafoju ee ri mabo
Oofe mo gbe ee mo rara, iru arifin wo leyi oo
Dafidi bafun lesi oo,oni goliat ojo iku re pe(laugh)
Otowa loruko olorun eniti Iwo pe nija oo
Kama forogun rara
Awon mejeeji woya ija oo
Won na tan bi owo, awon mejeeji woya ija oo/
Kama foro gun rara goliat fo shonle ooo/
Goliat padanu oooo
Goliat foshonle
Ewa waye alagbara oo
Ewa waye alaseju oo
Ewa waye oniro
Ewa waye aronipin
Goliat foshonle oo /
Goliat padanu oo,oti gbagbe pe olorun nbe loke oje baba nla iya
(BACK TO CHORUS)


Join our WhatsApp GROUP or TELEGRAM CHANNEL for instant updates

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please turnoff your browser's Ad Blocker